Logo

Historie

Grenspaal Holthuizen

Stand van zaken vroeger en nu

Enige jaren geleden stond op de Huissensedijk, ongeveer 200 meter van de splitsing met de Loostraat een wit geschilderde grenspaal met de inscriptie 'HOLTHUIZEN' erop. Op een bepaald moment bleek die grenspaal niet meer zichtbaar. Wat bleek? De eigenaar van het stuk land dat grenst aan de dijk, plaatste een afrastering en zette de paal binnen die afrastering. Het gevolg was dat die paal overwoekerd werd door hoog gras en vanaf de dijk
niet meer zichtbaar was. Ondergetekenden hebben daarna stappen ondernomen om die grenspaal in ere te herstellen.
Zij klopten aan bij de gemeente Lingewaard die toezegde er iets aan te doen. Daar gingen jaren overheen tot de gemeente Lingewaard ons meedeelde dat de grenspaal op het grondgebied van de gemeente Arnhem staat. Nadat we ons tot de gemeente Arnhem hadden gewend, werd snel contact met ons gelegd. Met Bart Lichtenberg en Jan Floor van de gemeente Arnhem is gekeken wat eraan te doen. Het resultaat is dat de grenspaal nu weer op de kruin van de dijk staat. Die is daar neergezet na restauratie door een deskundige van de gemeente op dat gebied.
Die heeft de witte verf verwijderd waardoor het originele basalt, waarvan de paal gemaakt was, weer tevoorschijn kwam. Het resultaat mag er zijn. Om de paal te beschermen tegen eventuele grasmaaimachines zijn aan weerszijden van de paal  korte houten paaltjes geplaatst.

Iets over de geschiedenis van de grenspaal
De grenspaal markeert de grens tussen het vroegere hertogdom Gelre en het hertogdom Kleef waar de stad Huissen toe behoorde. Die grens werd op 1 juni 1816 opgeheven toen Huissen werd toegevoegd aan het Koninkrijk der Nederlanden. Dat de paal het opschrift ‘Holthuizen’ draagt komt omdat het gebied daar Holthuizen heette. Het huidige Park Holthuizen is daarnaar vernoemd. Uit cultuurhistorisch oogpunt is het van belang dat deze grenspaal behouden blijft. Het is een markant monumentje dat ons herinnert aan het verleden.

Harry van Bemmel, Kees Kant