Logo

Wijkplatform Arnhem Zuid Midden

Per 1 januari 2017 houdt het wijkplatform Arnhem-Zuid-Midden op te bestaan.

Het platform Arnhem Zuid Midden bestond uit de wijken/buurten holthuizen Vredenburg Kronenburg appelgaard.
Omdat de diversiteit van de verschillende wijken en buurten groot is en de belangen idem dito is besloten dat we met het team Leefomgeving slagvaardiger kunnen samenwerken in de kleinere entiteit van op elkaar betrokken bewoners. Het wijkplatform wordt opgedeeld in een aantal buurtoverleggen, die gekoppeld zijn aan bestaande structuren in de wijk. Wijkvereniging, stichting wonen. De budgetten worden ook per buurtoverleg verdeeld.