Logo

Bewonersoverleg

Wijkactieplannen voor alle Arnhemse wijken

In 2013 zijn in alle wijken van Arnhem wijkgesprekken gehouden. Vraag was: waar moeten volgens de inwoners de prioriteiten liggen voor hun wijk? En welke bijdrage kunnen bewoners, gemeente en professionals leveren om de doelen te bereiken? Dit heeft geresulteerd in 22 wijkactieplannen voor de komende twee jaar, die 13 november gepresenteerd zijn. Het is voor het eerst dat alle Arnhemse wijken zo’n wijkactieplan hebben.

De middelen die beschikbaar zijn om de wijkactiepunten te helpen realiseren zijn 2,5 miljoen euro aan zogeheten GSO-4 middelen, reguliere gemeentelijke budgetten voor bijvoorbeeld groen, wijkbudgetten, grondexploitatie (speelt in Schuytgraaf) en co-financiering met derden (o.a. corporaties en fondsen).

Niet vrijblijvend
“De wijkactieplannen zijn geen vrijblijvende lijstjes wensen maar concrete actieplannen waar bewoners, gemeente en andere organisaties samen tijd en het beschikbare geld in gaan investeren”, aldus wethouder wijkzaken Henk Kok. “Dat wil niet zeggen dat alle punten binnen twee jaar gerealiseerd zijn. De wensen variëren van het verplaatsen van prullenbakken, tot een tunnel onder de Weerdjesstraat in het centrum. Het spreekt voor zich dat we die prullenbakken regelen, en in geval van tunnels of dure wijkvoorzieningen altijd een stadsbrede afweging gemaakt zal moeten worden. Maar in die afweging zullen we de inbreng vanuit de wijkactieplannen meenemen. In die zin wordt in de hele gemeentelijke begrotingssystematiek een relatie aangebracht met de wijken. Met de wijkbewoners wordt periodiek doorgenomen hoe de voortgang per actiepunt is.”

Inspirerend
Kok heeft zelf verschillende wijkgesprekken bijgewoond. “Ik vond ze inspirerend. Bewoners weten heel precies wat ze willen, en op welke thema's in straten en buurten we moeten focussen. Bewoners leveren zelf ook graag waar mogelijk een bijdrage, zo bleek. En bewoners van een wijk als de Hoogkamp zijn realistisch genoeg om zich te realiseren dat de problemen in hun wijk van een andere orde zijn dan in een buurt als Immerloo.”

Belangrijk
Alle wijkactieplannen bij elkaar laten het stadsbestuur goed zien welke onderwerpen voor alle bewoners belangrijk zijn, onafhankelijk in welke wijk ze wonen. Zoals groen behouden, verloedering tegengaan en elkaar ontmoeten.

Secuur
Volgens Kok heeft Arnhem een naam hoog te houden als het gaat om de wijkaanpak. “Landelijk staan we bekend als de stad die in de krachtwijken de grootste vooruitgang heeft geboekt. Toen het Rijk besloot eerder dan afgesproken het budget hiervoor (de 'Vogelaargelden') te stoppen, vonden sommige steden dat een reden er dan maar mee op te houden. Wij niet. Sterker nog. We hebben het uitgebreid naar alle wijken! Als gemeente willen we juist in een tijd van bezuinigingen en decentralisaties goed naar inwoners luisteren en onze middelen secuur inzetten. De wijkactieplannen zijn daarbij een prachtig hulpmiddel. Ze bieden een brede blik op de stad met scherpe focus op de uitvoering in de wijken.”

Wijkactieplan Vredenburg/Kronenburg.pdf

Alle Wijkactieplannen binnen de Gemeente Arnhem zijn te vinden op de volgende website:
http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Wijken/Wijkactieplannen:146359